Socarrel

Iniciativa de Roberto Olivan amb la participació de Vox Bigerri, Joan Panisello, Laurent Delforge i Magí Serra.

Socarrel
Foto: Albert Vidal