_La mesura del detall_Sala

 

 

 


Foto: Xusi Docs

InSitu 2017 / Magí Serra ©Tristán Pérez-Martín

InSitu 2017 / Magí Serra ©Tristán Pérez-Martín

InSitu 2017 / Magí Serra ©Tristán Pérez-Martín

dossier_cat

dossier_esp

dossier_eng

Informaciones basicas

INFORMACIONS BÀSIQUES

Premsa